Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon
Calendari Contribuient 2017
Assesorament tècnic, fabricació, terminació i el muntatge
Portes, Finestres i baranes d' Alumini
Què fer si no pot obrir la seva porta?

El Gremi de Serrallers de Catalunya ha signta un nou acord de Col·laboració amb l'empresa MPE de prevenció de riscs laborlas.

 

Preus molt interessants per els socis. No dubteu en preguntar-nos 

 

Molt Srs. Els nostres:


Amb la llei de prevenció de riscos laborals de l'any 95 (Llei 31/1995, de 8 de novembre), TOTES LES EMPRESES estan OBLIGADES a realitzar un pla preventiu en el si de la mateixa que pugui evitar riscos laborals per als treballadors en l'acompliment de les seves funcions.


Aquesta llei exigeix ​​l'elaboració de l'AVALUACIÓ INICIAL, que és una anàlisi prèvia de les condicions dels llocs i llocs de treball per identificar i evitar els riscos i també avaluar aquells que no puguin evitar-se, aquesta Llei també exigeix ​​la INFORMACIÓ i FORMACIÓ dels treballadors, investigació d'accidents i Vigilància de la Salut.


Aquestes ACTIVITATS PREVENTIVES han de ser realitzades per entitats especialitzades i acreditades de la nostra confiança com a Servei de Prevenció Aliè MEDIS DE PREVENCIÓ externs DE CATALUNYA (MPE).


Els fem saber la importància que TOTS els empreses que tinguin treballadors realitzin un pla preventiu, ja que si no ho ocasiona una INFRACCIÓ MOLT GREU que portarà amb si una SANCIÓ, que oscil·larà entre 2.046 € a 819.780 €, segons determini la INSPECCIÓ DE TREBALL.


Sense més rebi una cordial salutació,

 

 

0002

 

0003

 

0004

 

0005

 

0006

 

0007

 

0008

 

0010