Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon
Assesorament tècnic, fabricació, terminació i el muntatge
Portes, Finestres i baranes d' Alumini
Què fer si no pot obrir la seva porta?

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB GREMI DE SERRALLERSDE CATALUNYA
www.gremiserrallers.com
 
GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA amb domicili a Muntaner 200, entlo 3a (08036 Barcelona) posa a disposició al seu lloc web www.gremiserrallers.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.gremiserrallers.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi. Es considerarà que l'USUARI accepta les condicions si introdueix les dades.
L'accés al lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals
PRIMERA. - El lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA ha estat realitzat d'una banda, per tal de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l'altre, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA per sol · licitar informació addicional.
SEGONA. - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
2.1. - La utilització del lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades de serveis existents en www.gremiserrallers.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel · lectual etc. Expressament GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA prohibeix els següents:
2.1.1. - Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA oa tercers.
2.1.2. - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing ")
2.2. - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.
TERCERA. - CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
3.1. - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA utilitzant fonts internes i externes de tal manera que GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
3.2. - Tercers aliens a, GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA bé mitjançant col · laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d'altres llocs dels que no és titular GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç en el seu lloc web al lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA no realitzarà un ús il · legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.
3.3. - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.
QUARTA. - RESPONSABILITAT. -
4.1. - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA en cap cas serà responsable de:
4.1.1. - Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius
4.1.2. - De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
4.1.3. - De les condicions o característiques dels articles que s'ofereixen en el lloc web.
GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA simplement posa en contacte a empreses i professionals que ofereixen o demanden aquests serveis però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals quedant únicament i exclusivament la bona marxa del servei en mans d'aquests usuaris
4.2. - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA col · laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il · lícita.
CINQUENA. - DRETS D'AUTOR I MARCA. - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA-els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web-es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de GREMI d'Serrallers dE CATALUNYA.
SISENA. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE. - Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA.
LEGAL LOPD
Informació a l'USUARI de l'existència de fitxer i sol · licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals
En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari en el formulari de registre en www.gremiserrallers.com, GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres legislació que la desenvolupa i informa a l'USUARI que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l'usuari consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.
Finalitat de les dades
GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA recull determinades dades personals que són introduïdes per l'usuari lliurement en un formulari amb la finalitat de poder oferir els diferents serveis així com contestar i identificar les peticions realitzades per l'USUARI. Per això necessitem saber qui és per conèixer les seves necessitats. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l'administració, ampliació i millora dels seus serveis així com per a fins tècnics i comercials sobre els productes i serveis oferts. Així mateix, GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA recull determinades dades en l'àrea de recursos humans i en la de distribuïdors i afiliats amb la finalitat de procedir a la selecció de futurs treballadors i distribuïdors de l'empresa i mantenir contacte amb els mateixos. En tot cas, les dades recollides i tractades per GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.
Obligatorietat de la introducció de les dades
Per accedir al lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA www.gremiserrallers.com no cal aportar cap dada. No obstant això, per realitzar sol · licituds d'informació o realitzar la sol · licitud d'un servei concret és necessari que l'USUARI aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites ..
Drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició
L'USUARI que introdueixi les seves dades personals en els formularis d'alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment sol · licitant a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., o per correu postal a: GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA, - Muntaner 200, entlo 3a (08036 Barcelona), acompanyant sempre a la sol · licitud una còpia del NIF del titular de les dades. En tot cas, GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA es compromet a cancel · lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.
Responsable del tractament
El responsable del tractament de les dades és GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA SL, amb domicili social a Muntaner 200, entlo 3a (08036 Barcelona). GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA ha inscrit degudament els seus fitxers en l'Agència de Protecció de Dades, podent-se consultar els mateixos en l'Agència de Protecció de Dades. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA no és en cap cas responsable de les dades que pugui allotjar l'usuari en els diferents serveis que s'ofereixen ja que GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA ni recull aquestes dades, ni els tracta assumint l'USUARI la responsabilitat dels mateixos.
Cessió de dades
No existeix cap cessió de dades a tercers. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA tan sols utilitza les dades per a les finalitats descrites en la clàusula 5.2. i no cedeix dades a cap altra companyia. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA informa a l'USUARI que mitjançant l'adhesió a les presents condicions generals presta el seu consentiment a la comunicació necessària i imprescindible de les seves dades per gestionar els serveis que té contractats, comunicació lligada amb la finalitat mateixa per la qual les dades van ser introduïdes i, per tant, relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l'usuari i GREMI dE Serrallers dE CATALUNYA, el desenvolupament, compliment i control implica la comunicació necessària d'aquestes dades.
seguretat
  GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible detectar-lo o impedir-ho encara adoptant les mesures segons l'estat de la tecnologia actual, o d'una falta de diligència de l'USUARI pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.
Utilització de cookies
GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del lloc web www.gremiserrallers.com-que sempre es pot també consultar i utilitzar de forma anònima-i per permetre el funcionament d'alguns serveis. Les cookies que utilitza GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'USUARI ni es pot accedir mitjançant les mateixes en cap cas a les dades que l'usuari pugui tenir en el seu disc dur. La identitat de l'usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no és interceptable. Les úniques cookies no anònimes, és a dir, que permeten la identificació, només es poden assignar prèvia autorització del usuari quan desitja tenir identificació immediata per accedir a àrees restringides del lloc web sense que l'usuari insereixi manualment les seves claus. En tot cas, si l'usuari desitja que no s'instal · lin aquestes cookies té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir-sense que es produeixi cap alteració o modificació en l'ús del lloc web de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA.
Veracitat de les dades
L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la rectificació dels mateixos si fos necessari. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA posa a disposició de l'usuari tots els mitjans perquè pugui procedir a la modificació de les seves dades. Es permet realitzar aquesta modificació des de l'àrea única privada i segura que l'usuari en www.gremiserrallers.com ia la qual accedeix mitjançant les claus obtingudes amb el registre d'usuari; d'aquí que l'USUARI hagi de ser especialment diligent en la guàrdia i custòdia d'aquestes claus. L'USUARI manifesta que quan no introdueix les seves dades personals sinó els d'un tercer, està autoritzat per aquest per a la seva introducció.
Spamming o enviament de correus no sol · licitats
  GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA és absolutament contrària a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes - GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA únicament envia informació als correus electrònics facilitats per aquells que s'hagin registrat com usuaris en www.gremiserrallers.com i, per tant, acceptat les presents Condicions Generals i la seva política de protecció de dades per a l'enviament d'aquesta informació. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA tampoc permetrà l'ús d'aquestes pràctiques per part de l'USUARI, procedint a la retirada dels serveis que pugui tenir contractats amb GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA i reservant-se les accions legals que resultin pertinents.
* Diversos
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GREMI DE Serrallers DE CATALUNYA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de GREMI D'Serrallers DE CATALUNYA.